Przejdź do treści

Kalibrator mostków rezystancyjnych RBC

Zasada działania
Problem: Pomiary temperatury są jednym z najbardziej zależnych od rezystancji aplikacji. Stąd też wymagania dotyczące dokładności stosunku rezystancji wynoszą 0,1ppm lub lepiej. Podczas, gdy dostępne są wzorce rezystancji DC o takiej dokładności, wzorców rezystancji AC o takiej dokładności nie ma. Jak możemy pokazać, że nasze mostki są dokładne na tym poziomie i pomiary naszych rezystancji i temperatury są wierzytelne?

Sprawdzanie liniowości
Jedną z prostych metod sprawdzania rezystancji mostków jest oddzielny pomiar pary rezystorów a następnie pomiar obydwu szeregowo. Idealnie, aby pomiary szeregowe były równe sumie pomiarów indywidualnych. Jeśli tak nie jest pomiary informują o błędach w odczycie mostka. Ważne jest, że do przeprowadzenia tego pomiaru nie jest konieczna znajomość wartości rezystorów.

Kompletne sprawdzenie
Kolejnym sprawdzeniem jest pomiar stosunku dwóch rezystancji R1/R2, następnie zamiana i pomiar odwrotności stosunku (lub kompletu) rezystancji R2/R1. Idealnie, aby produkt dwóch pomiarów był dokładnie równy 1,0. Jeśli tak nie jest otrzymujemy informacje o błędach mostka. Tutaj również nie jest potrzebna znajomość wartości rezystorów.

Kombinacja metod
RBC wykorzystuje te same zasady jak sprawdzenie liniowości i kompletne sprawdzenie. Do tego celu stosujemy czteroterminalowe rezystory, które mogą być połączone w 35 różnych kombinacjach szeregowo i równolegle. Przez pomiar każdej kombinacji RBC na dwa różne sposoby (jak w przypadku kompletnego sprawdzenia) można wykonać do 70 różnych pomiarów. RBC ma wtedy tylko cztery nieznane wartości rezystancji, stąd mamy do 66 niezależnych pomiarów dających informacje na temat błędów w odczytach mostka. Kombinacja metod kalibracji jest szczególnie użyteczna, ponieważ nie jest konieczna znajomość wartości rezystorów oraz zależności ich częstotliwości. Oznacza to, że można kalibrować każdy mostek AC i DC z każdą dokładnością tak długo, jak różne kombinacje rezystancji są dokładne.

Pliki do pobrania

przejdź do produktu Wróć do Kalibracja temperaturowa
Powrót