Przejdź do treści

Oprogramowanie Cal NotePad

Ogólnym przeznaczeniem oprogramowania Cal NotePad (CNP) jest automatyczna rejestracja i wyświetlanie temperatury łaźni kalibracyjnej firmy Isotech z jednostką badaną. Oprogramowanie może być użyte z łaźnią (lub wskaźnikiem) bez interfejsu PC wpisując wartość z klawiatury przez użytkownika.

Oprogramowanie służy do identyfikacji operatora i jednostki testowanej. Po kliknięciu na przycisk „date” następuje rejestracja danych z informacją o czasie; możliwa jest również rejestracja w sposób ciągły.

Temperatura łaźni kalibracyjnej może być zmieniana z poziomu komputera lub z poziomu kontrolera łaźni kalibracyjnej.

Aby kalibracja była wiarygodna czujnik wzorcowany powinien być porównywany do wywzorcowanego czujnika wzorcowego. Oprogramowanie Cal NotePad może zapisywać aktualną temperaturę łaźni z wbudowanym wskaźnikiem lub temperaturę zewnętrznego termometru (patrz lista). Jeśli zewnętrzne urządzenie posiada dwa kanały (jak TTI Isotecha) to czujnik wzorcowany powinien być podłączony do kanału B. Alternatywnie wartość temperatury może być wpisywana z klawiatury. Podobnie wartość kontrolera łaźni kalibracyjnej, wskazań wyświetlacza czy wartość czujnika wzorcowanego mogą być wpisywane ręcznie.

Następnie dane wprowadzone ręcznie są łączone z automatycznie zapisanymi danymi, a plik wynikowy można otworzyć za pomocą zewnętrznej aplikacji np. takiej jak Excel i za jego pomocą przygotować sprawozdania, certyfikaty.

Specyfikacja techniczna:
Wymagania systemowe: Laptop lub pulpit, Windows 98/2000/XP
Port szeregowy: RS232 lub przejściówki
CNP jest kompatybilny z następującym oprzyrządowaniem Isotecha: łaźnie kalibracyjne, piece, piece z suchym blokiem, modele Pott z interfejsem szeregowym
Wskaźniki temperatury: miliK, TTI-1, TTI-2, TTI-5, TTI-6, TTI-7, TTI-1, TTI-10, TTI-22.

Oprogramowanie Cal NotePad:
http://www.isotech.co.uk/downloads/

Pliki do pobrania

przejdź do produktu Wróć do Kalibracja temperaturowa
Powrót