Przejdź do treści

Rezystory wzorcowe

1 do 10000Ohm, 2ppm/rok

Ostatecznie rezystancje termometryczne odnoszą się do jednego lub więcej dopasowanych rezystorów. Są one jednym z elementów w pomiarach temperatury w laboratoriach. Rezystory powinny być bardzo stabilne z czasem, temperaturą i przy transporcie oraz powinny mieć zaniedbywalną induktancję i pojemność. Ponadto powinny posiadać długą i sukcesywną historię użycia.

Wilkins i Swan z Międzynarodowgo Laboratorium Fizycznego (NPL) Isotech odkryli rezystor elastyczny dostatecznie, aby pokryć różnorodny zakres rezystancji i wystarczająco stabilny, aby został zaliczony do rezystorów wzorcowych. Szczególnie istotnym jest fakt, iż charakterystyki AC/DC są identyczne do około 1000Hz.

Pliki do pobrania

przejdź do produktu Wróć do Kalibracja temperaturowa
Powrót