Przejdź do treści

Almemo 1036-2

Referencyjne urządzenie pomiarowe do wilgotności Wysoce precyzyjne pomiary z psychrometrem Pt100 Rozdzielczość temperatury 0,001K, wilgotności względnej 0,01%, punktu rosy 0,01K.
przejdź do produktu

Czujnik cyfrowy FHAD46

Do pomiarów wilgotności, temperatury i ciśnienia atmosferycznego Budowa i specyfikacja-dane techniczne w załączniku  
przejdź do produktu

Kategorie

Powrót