Przejdź do treści

Almemo 1036-2

Referencyjne urządzenie pomiarowe do wilgotności Wysoce precyzyjne pomiary z psychrometrem Pt100 Rozdzielczość temperatury 0,001K, wilgotności względnej 0,01%, punktu rosy 0,01K.
przejdź do produktu

Symulator

Do Pt100 termopar prądu i napięcia częstotliwości
przejdź do produktu

Kategorie

Powrót