Przejdź do treści

Przetwarzanie danych zgodnie z RODO

Przekazujemy Państwu informacje o tym, jak wdrażamy przepisy RODO, Ustawy dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przekazujemy odpowiedzi na pytania:

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Alitech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stobrawskiej 30 (dalej „My”, „Alitech” albo „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: marek.moritz@alitech.com.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Alitech.pl sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zapytania ofertowego, a także później, w związku z przekazywaniem oferty do Ciebie przez pracownika Alitech.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Alitech?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Państwa zlecenia, w tym do:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Alitech, którym jest:

Jeśli Państwo się na to zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie Państwo zgody.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

Informujemy, że z prawa sprzeciwu możecie Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotem trzecim, z wyjątkiem gdy dla celów realizacji umowy decydujecie się Państwo na korzystanie z podmiotów zapewniających usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Alitech zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. O ile na podstawie Państwa odrębnej zgody taka sytuacja będzie mieć miejsce, stanie się to w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Powrót na stronę główną
Powrót